Alle Dagen Heel Druk...

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachts Tekort met Hyperactiviteit Stoornis). In het dagelijkse leven wordt het ook wel “Alle Dagen Heel Druk” genoemd.

Naast ADHD bestaat ADD: het type waarbij de H van hyperactiviteit ontbreekt. Deze mensen zijn vaak rustig van aard maar ondervinden problemen bij het concentreren. Zij zijn het liefst bezig met één ding tegelijk, werken en denken langzaam. Komen moeizaam op gang. Ze raken gefrustreerd omdat ze het gevoel hebben dat ze in alles wat ze ondernemen weinig succes hebben. Zij worden door de buitenwereld soms gezien als dom, lui en ongeïnteresseerd.

De problematiek waarmee personen met ADHD te maken hebben zijn: aandachtsproblemen of concentratieproblemen, impulsief handelen, hyperactiviteit, tijdsbesef alsmede problemen met organiseren en eigenwaarde. Begeleiding bij deze problematiek geeft rust.

Waar kan begeleiding uit bestaan?

Een AD(H)D-coach behandelt geen problemen van klinisch psychologische of pathologische aard. Gevoelens waarmee de coach de cliënt wel kan helpen zijn onder andere frustratie, faalangst, verlies van zelfvertrouwen. 

De coach houdt zich bezig met zaken als: planning, strategieën, organisatie, zakelijkheid en verantwoordelijkheid. De coach richt zich op het verbeteren van het dagelijks functioneren. Een coach helpt de cliënt het gedrag te verbeteren waardoor men niet “omkomt in de chaos”.

Je kunt veel baat hebben van de diensten van een AD(H)D-coach, naast de reguliere behandeling door een psychiater en/of klinisch psycholoog.