Wat doet APS-therapie?

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. APS-therapie is een revolutionaire therapievorm die gebruik maakt van een specifieke vorm van microstroom.  

Het APS-apparaat stimuleert het lichaam bij herstel, regeneratie en energiebevordering. Het signaal dat het APS-apparaat middels microstroom afgeeft aan het lichaam is om de lichaamseigen actiepotentiaal op te wekken en lichaamsenergie vrij te maken.  

De actiepotentiaal is een communicatiesignaal dat voorkomt in de zenuwcel. Telkens als er een actiepotentiaal opgewekt wordt zal de zenuwcel zijn uitwisselingsprocessen met o.a. natrium en kalium starten. 

Hierdoor wordt de cel weer geactiveerd en zullen ook andere celprocessen die van belang zijn volgen. Hierdoor raakt de zenuwcel weer beter getraind in zijn taak en zal beter presteren en worden lichaamsprikkels/signalen beter doorgegeven.

Wat doet APS-therapie?

Door de prikkeling van de actiepotentiaal treedt er een verbeterde celcommunicatie op waardoor er een toename van energie plaatsvindt in het lichaam; deze energie vloeit voort uit de toename van ATP (Adenosinetrifosfaat) in de betrokken lichaamscellen die middels het APS-apparaat 5 tot 8 keer wordt verhoogd. 

Deze extra energie wordt benut om cellen te herstellen en in balans te brengen. Eveneens vindt door het vrijkomen van deze energie extra pijnstilling plaats.
APS-therapie zorgt ook voor versnelde afvoer van afvalstoffen in het lichaam. 

Hierdoor ontstaat ook minder pijn en een betere algehele gezondheid. 

Door gebruikmaking van de unieke vorm van microstroom heeft APS-therapie een sterk doordringbaar vermogen waardoor ook dieper gelegen gebieden in het lichaam goed te bereiken zijn. Hiermee onderscheidt APS therapie zich ten opzichte van andere therapievormen.

APS therapie is gericht op twee hoofddoelen:

  • verbeteren van de lichaamscommunicatie door actiepotentialen te starten
  • verhogen van de energie door ATP energie vrij te maken.
APS mag niet gebruikt worden in de volgende situaties:
  •  wanneer men een elektronisch implantaat (pacemaker etc.) heeft
  •  wanneer kanker gediagnosticeerd is
  •  wanneer men epilepsie heeft
  •  wanneer een vrouw zwanger is
  •  wanneer men recentelijk een hersen- of hartinfarct of acute trombose heeft gehad (korter dan 3 maanden)

Het APS-apparaat kan veilig worden gebruikt door personen met knie- en/of heupprothesen of andere prothesen of metalen of keramische implantaten. “Passieve” implantaten zijn géén contra-indicaties.