Counselling is een resultaatgerichte gesprekstherapie...


Counselling is een resultaatgerichte gesprekstherapie en heeft overlappingen met psychotherapie en maatschappelijk werk. 

Deze vorm van hulpverlening is in het algemeen van korte duur en is bedoeld om mensen die door omstandigheden “het even niet meer zien zitten” weer op het goede spoor te brengen.  

Counselling is laagdrempelig en geschikt voor een ieder die tijdelijk geestelijke en/of sociale ondersteuning nodig heeft.
Een counsellinggesprek werkt niet alleen verhelderend maar geeft ook inzicht in je situatie en de daarmee gerelateerde problematiek.


Waar kan counselling zoal bij helpen?

  •  stress gerelateerde problemen
  •  depressieve gevoelens
  •  emotionele problemen
  •  rouw en verliesverwerking
  •  relatieproblemen
  •  persoonlijke ontwikkeling
De counsellor doorloopt samen met jou het proces vanuit een cliëntgerichte benadering met als doel om samen te ontdekken wat het probleem is, hoe het is ontstaan en wat er concreet gedaan kan worden om het probleem op te lossen.
Voor counselling is geen doorverwijzing nodig. 

Er zijn geen lange wachttijden.

Je kunt op korte termijn een afspraak maken.