EFT is een efficiënte en effectieve manier om u te bevrijden van negatieve emoties.

Emotional Freedom Techniques.

In Nedeland spreekt men van “emotionele vrijheids technieken (EVT)” en doorgaans afgekort als “EFT”.

Bij EFT gaat men ervan uit dat negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring van het lichamelijk energiesysteem.

EFT is een zogenoemde “energietherapie”, die is ontstaan uit onder andere acupunctuur en kinesiologie.

EFT houdt zich bezig met de werking en de eigenschappen van het systeem van “subtiele” lichaamsenergieën. 

Verstoringen in het evenwicht van dit systeem leidt ertoe dat mensen sterke emoties (blijven) voelen over bepaalde gebeurtenissen en situaties. 

Deze verstoringen blokkeren het kunnen loslaten van emoties en kunnen een diep effect hebben op de psyche van de mens.

EFT is een efficiënte en effectieve manier om u te bevrijden van negatieve emoties. 

EFT maakt gebruik van een techniek waarbij op een beperkt aantal plaatsen (tapping points) op het lichaam zacht wordt geklopt. 

Deze punten komen overeen met de gebieden rondom de begin- en eindpunten van meridianen.