EMDR  is een therapie voor mensen die last hebben van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een snelle effectieve methode voor schokkende ingrijpende ervaringen. 

EMDR  is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.
De Amerikaanse psychologe Francine Shapiro heeft deze therapie in 1989 ontwikkeld.
In de jaren daarna werd deze therapie verder ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een bilaterale stimulus (vroeger meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut, tegenwoordig bijna altijd alternerende auditieve klikjes of een gekleurd lichtpuntje dat heen en weer beweegt). Hierdoor wordt het “informatieverwerkingssysteem in de hersenen”gestimuleerd. 

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. 

EMDR is een kortdurende therapievorm. Door deze therapievorm kunnen mensen met een trauma na een ingrijpende gebeurtenis weer in korte tijdweer in staat om hun dagelijkse werkzaamheden weer op te pakken.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van een mens.  Een groot deel van de getroffenen “verwerken” deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen overdag of in de avonduren.

In de loop der jaren is gebleken dat EMDR niet alleen voor PTSS (Posttraumatische Stress-Stoornis) gebruikt kan worden, maar ook voor een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen, zoals gebeurtenissen die hun sporen in het geheugen hebben nagelaten en die nog steeds last geven.  
De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.