Rijangst kan zich in verschillende vormen openbaren...

Wat is rijangst?

Je spreekt over rijangst wanneer je in het bezit bent van een rijbewijs en het desondanks niet lukt om als een volwaardige verkeersdeelnemer op pad te gaan. Rijangst kan zich in verschillende vormen openbaren. Het varieert van snelwegangst, tunnelfobie tot helemaal geen auto in durven stappen. 

Mensen die last hebben van rijangst zijn niet alleen bang voor autorijden of voor het verkeer. Vaak zijn ze ook bang om bang te worden.  Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen: angst gevoeld hebben bij complexe verkeerssituaties in het verleden, angst krijgen voor lichamelijke reacties zoals hyperventilatie, hartkloppingen, tintelingen, spierspanningen, misselijkheid, duizelingen etc.  

Daarnaast bestaat er nog zoiets als “bijrijderangst”. Deze mensen vinden het heel moeilijk om de controle uit handen te geven.  

Men kan ook rijangst hebben omdat men bang is om te verdwalen of dat men in de auto last kan krijgen van een lichamelijke beperking die men heeft. Rijangst kan ook heel simpel worden veroorzaakt door te weinig ervaring met het autorijden.

Wat is verkeerscounselling?

Zoals eerder aangegeven kan rijangst ontstaan door verschillende oorzaken, zelfs kan rijangst spontaan opkomen. Samen met de verkeerscounsellor gaan we op zoek naar de oorzaak van de rijangst. 

Voor verkeerscounselling betekent dit dat er gewerkt wordt met doelgerichte, gestructureerde gesprekken op basis van psychosociale therapie en psychologische gespreksvoering zonder of in combinatie met begeleiding tijdens de praktische lessen. Daarnaast zal waar nodig ook eclectisch gewerkt worden.

Als verkeerscounsellor werk ik nauw samen met een gespecialiseerde rijinstructeur: een rijangst specialist

Als team zorgen we er samen voor dat jouw zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en je uiteindelijk (weer) als een volwaardig verkeersdeelnemer op pad kan.