Rouwtherapie is een vorm van hulpverlening om nabestaanden te ondersteunen...

ROUW- & VERLIESVERWERKING

Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een mens is het overlijden van een dierbare. Ook het overlijden van een geliefd dier kan ingrijpend zijn. Het verliezen van je baan gaat ook veelal met rouwen samen.

Rouwproces

Het rouwproces wordt door ieder persoon anders ervaren. Niemand kan een rouwende die in dit proces zit vertellen hoe lang dit duurt of zou moeten duren. Voor eenieder is de duur van het rouwproces verschillend.

In het rouwproces dient de mens een aantal fasen te doorlopen. De psychiater W. Worden noemt deze fasen rouwtaken en gaat ervan uit dat de mens deze dient te volbrengen na het verlies van een dierbare:

  • taak 1: het aanvaarden van het verlies.
  • taak 2: het voelen van de pijn die het gevolg is van het verdriet.
  • taak 3: het aanpassen aan een leven en een situatie waar de overleden dierbare geen deel meer van uitmaakt.
  • taak 4: de overledene emotioneel een plaats geven en verder leven zonder de overledene.
            
Rouwtherapie

Bij rouwtherapie ligt het begeleiden primair op verandering. Rouwtherapie is een vorm van hulpverlening om nabestaanden te ondersteunen, die heel veel moeite ondervinden bij het volbrengen van een rouwtaak c.q. rouwfase. Rouwtherapie vindt meestal op individuele basis plaats.

Rouwbegeleiding

Rouwbegeleiding is een steun in de rug voor nabestaanden die een “normaal” rouwproces doormaken. Het accent ligt op het steunen van de nabestaanden en niet op verandering. Begeleiding kan gegeven worden op emotioneel vlak maar ook bij praktische zaken.